تبلیغات
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="Theme Designer" content="www.MyTheme.ir">
<script src="http://mytheme.ir/themes/script.js" language="javascript"></script>
<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]"/>
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]"/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]" />
<script src="http://mythemes.ir/t35/script.js" language="javascript"></script>

<title>[cb:blog_page_title]</title>
</head>

<body>

<div align="center">
<table border="0" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td class=div2>
<div class=div00>

<div class=div60>
<div class=div101>
<div class=div10><font class=title>[cb:blog_title]</font></div></div>
<div class=div11>
<div class=div12><font class=des>[cb:blog_slogan]</font></div></div>
</div>

<div class=ss>
<div class=s1><cb:block_search>
<div class=s2>
<input type="text" name="search_text" size="20" style="border: 0px none; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:ltr; color:#ffffff;"></div>
<div class=s3><input type="image" src="http://mythemes.ir/t35/blank.gif" width=22 height=21 value="[cb:search_button_text]"></div>
</cb:block_search></div>

<div class=s4>
<div class=s5><font class=text10>
<a href="/">صفحه نخست</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با مدیر</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="mailto:[cb:blog_email]">پست الکترونیک</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="[cb:blog_rss_href]">RSS</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="[cb:blog_atom_href]">ATOM</a></font></div></div>
</div>

<div class=div1700>
<div class=div171></div>

<div class=div170>

<div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>درباره وبلاگ</font></div></div>

<div class=div341>
<div class=sm></div>
<div class=div31><center>[cb:blog_logo]<br><br>
<font class=text1>[cb:blog_description]</center><br>
    <b>مدیر وبلاگ :</b> <a href="[cb:blog_author_link]">[cb:blog_author_name]</a></font></div>
</div><div class=div30></div>
</div>

<cb:block_blog_recent_post><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>مطالب اخیر</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_recent_post><li><a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></li></cb:loop_blog_recent_post>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_blog_category><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>موضوعات</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_category><li><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] ([cb:blog_category_post_count])</a></li></cb:loop_blog_category>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_category>

<cb:block_blog_archive><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>آرشیو وبلاگ</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_archive><li><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a></li></cb:loop_blog_archive>
<li><b><a href="[cb:blog_archive_full_list_href]">آرشیو كل مطالب</a></b></li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_archive>

<cb:block_linkdaily><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>پیوندهای روزانه</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_linkdaily><li><a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></li></cb:loop_linkdaily>
<li><b><a href="[cb:linkdaily_full_list_href]">همه پیوندهای روزانه</a></b></li>
<li><b><a href="[cb:linkdaily_new_href]">ارسال پیوند روزانه</a></b></li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_linkdaily>

<cb:block_link><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>پیوندها</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_link><li><a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link>
<li><a target="_blank" href="http://www.mytheme.ir">بهترین قالب های وبلاگ</a></li>
<li><b><a href="[cb:link_full_list_href]">همه پیوندها</a></b></li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_link>

<cb:block_author><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>نویسندگان</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_author><li><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name] ([cb:author_post_count])</a></li></cb:loop_author>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_author>

<cb:block_extrapage><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>صفحات جانبی</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_extrapage><li><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li></cb:loop_extrapage>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_extrapage>

<cb:block_poll><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>نظرسنجی</font></div></div>

<div class=div341>
<div class=sm></div>
<div class=div31><font class=text1>
[cb:poll_question]<br>
<cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll>
<div align="center"><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt"><br><br></div>
</font></div></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_poll>

<cb:block_blog_tag_cloud><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>برچسبها</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_tag_cloud><li><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]">[cb:blog_tag_cloud_text]</a></li></cb:loop_blog_tag_cloud>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_stat><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>آمار وبلاگ</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<li>کل بازدید : [cb:stat_total_view]</li>
<li>بازدید امروز :[cb:stat_today_view]</li>
<li>بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]</li>
<li>بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]</li>
<li>بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]</li>
<li>تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]</li>
<li>تعداد کل پست ها : [cb:stat_total_post]</li>
<li>آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]</li>
<li>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_stat>

<div class=div024><center>[cb:blog_script]</center></div>

<div class=div025></div>
</div></div>

<div class=div20>

<cb:block_post><cb:loop_post><div class=div54>
<div class=div15>
<div class=div015></div>
<div class=div18><font class=text6><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></font></div>
<div class=div58><font class=text7>[cb:post_create_date] :: نویسنده : <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name]</a></font></div>
</div>
<div class=div21>
<div class=div55></div>
<div class=div56><font class=text4>[cb:post_body1][cb:post_body2]
<BlogExtendedPost><br><br><b>[cb:post_continue_link]</b></BlogExtendedPost>
<br><br><font color="#c70900">نوع مطلب :</font>
<cb:block_post_category><cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]" class=text4>[cb:post_category_name]</a>،&nbsp;</cb:loop_post_category></cb:block_post_category>
<br><font color="#c70900">برچسب ها :</font>
<cb:block_post_tag><cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]" class=text4>[cb:post_tag_name]</a>، </cb:loop_post_tag></cb:block_post_tag>
<br><br></font></div></div>
<div class=div26>
<div class=div27><font class=text8><a href="[cb:post_comment_href]">نظرات ([cb:post_comment_count])</a></font></div>
</div>
</div></cb:loop_post></cb:block_post>

<div class=div29></div>
<div class=div28><font class=text9>
<cb:block_general_list><cb:loop_general_list><a href="[cb:general_l